En helt ny bydel med stort potentiale for bæredygtig byudvikling

Kommuneplan åbner mulighed for ny bæredygtig byudvikling i København

Blot 10 minutter på cykel fra Kongens Nytorv, midt mellem Amager Bakke, Margretheholmen og Amager Strand ligger Kløverkvarteret, et område på ca. 750.000 kvm., af hvilke Skanska ejer ca. 285.000 kvm., der rummer store potentialer for bæredygtig byudvikling i København, som kun de færreste endnu har fokuseret på.

Potentialet i Kløverkvarteret er stort på grund af områdets centrale beliggenhed og muligheden for at kombinere nye boliger med grønne områder. I Kommuneplan 2019 lægger Københavns Kommune op til, at Kløverkvarteret kan byudvikles via et kommuneplantillæg, når der foreligger en aftale om infrastruktur i området. Højklasset infrastruktur er afgørende for de nye byudviklingsområder, og Skanska ser frem til inden for den nærmeste fremtid at indgå i konkrete drøftelser om infrastruktur og kommuneplantillæg

Skanska har sammen med Gehl Archtects udarbejdet en vision for hvordan Kløverkvarteret med afsæt i FNs verdensmål kan udvikles.

Kløverkvarteret kan levere boliger til københavnerne

København har vokseværk, og vi bliver flere og flere københavnere. De mange nye borgere øger efterspørgslen efter boliger i hovedstaden, og Copenhagen Economics konkluderer at der i perioden 2019-2030 skal opføres samlet set 52.800 nye boliger, hvis boligpriserne i fremtiden skal følge inflationen. Der er behov for at skaffe plads til de nye Københavnere. Fase 1A-1D som Skanska håber at udvikle frem mod 2031 forventes at kunne tilvejebringe ca. 4.000 nye boliger. En fremtidig fase 2 efter åbningen af en metrostation i Kløverkvarteret efter 2030 forventes at rumme yderligere ca. 10.000 boliger. De første boliger kan være klar til indflytning allerede i 2023, under forudsætning af at Kløverkvarteret kommer med i rækkefølgeplanen i form af et kommuneplanstillæg senest i 2021. Kløverkvarteret skal levere et mangfoldigt boligudbud med både ejerboliger, private lejeboliger samt almennyttige lejeboliger. I Kløverkvarteret skal der samtidig sikres blandede boformer, bl.a. med både familieboliger, bofællesskab, kollegier og ældreboliger.

Samarbejde om almene boliger i Kløverkvarteret

Skanska ser udviklingen af almene boliger som en naturlig del af udviklingen af Kløverkvarteret, og samarbejdet med de almene boligorganisationer spiller en væsentlig rolle i at sikre den sociale bæredygtighed og mangfoldighed i Kløverkvarteret. Derfor er Skanska indstillet på i samarbejde med Københavns Kommune og de almene boligselskaber at sikre at minimum hver fjerde bolig i Kløverkvarteret bliver almen.

Helt konkret, og som et af de første projekter i området, har Skanska indgået en hensigtserklæring med KAB om at opføre et byfællesskab på 35.000 etagemeter, der skal bestå af ungdomsboliger, seniorbofællesskaber, plejeboliger, samt boliger til socialt udsatte. Som noget nyt etableres der et fælleshus hvor beboerne kan mødes på tværs af bl.a. alder og ejerform. Projektet har fået navnet Kløverhaven, og vil bestå af 40 procent almene boliger og 60 procent private boliger. Artrebels har beskrevet de innovative, kreative og sociale visioner for projektet med ord og billeder.

En bydel til de gående og cyklisterne

Kløverkvarteret forventes i fremtiden at blive betjent med metro, og kvarteret planlægges med et klart prioriteret trafikalt hieraki – Først de gående og cyklisterne, dernæst den kollektive transport og bilerne sidst.

Via Trafik har lavet trafikanalyser der viser hvordan Kløverkvarteret kan udvikles frem mod en metroåbning i området. Trafikvurderingen viser blandt andet, hvilke konsekvenser første fase af Kløverkvarteret har for lokalområdet sammenholdt med den i dag planlagte anvendelse.

Oplev Kløverkvarteret

Hvis du i dag kigger ud over det nordøstlige Amager, er det ikke svært at forestille sig, hvad kvarteret kan komme til at betyde for København. I dag bærer området mest præg af tidligere industriarealer, men tænk hvis København kunne få en ny grøn og bæredygtig bydel. Tag en pause på et par minutter og hop med på en cykeltur rundt i Kløverkvarteret og oplev potentialet og drømmene på egen krop.